Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Xestionar as fontes de información xurídica correspondentes á materia A3
A10
B6
C4
Coñecer as bases legais das materias correspondentes ao contido do programa A10
B6
B9
Argumentando as solucións máis comúns para problemas e conflitos que se orixinan no campo da comunicación audiovisual A10
B6
B9
Traballar en grupo B5
B7
B8
B9
C1
C2
C3