Metodoloxías
Discusión dirixida
Traballos tutelados
Descrición
O profesor avaliará ao longo do curso a actuación dos alumnos, tanto na súa actividade persoal como en grupo, e terá os momentos axeitados para a titoría persoal e grupal dos estudantes.