Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Os alumnos comprenderán e empregarán os códigos visuais para a execución de proxectos audiovisuais. A1
A2
A8
A12
Os alumnos empregarán as tecnoloxías dixitais na elaboración de proxectos sempre dende un punto de vista creativo, sen limitarse polas mesmas. A7
A8
B8
Os alumnos aprenderán o valor da crítica constructiva no seu propio traballo. A4
A12
C3