Temas Subtemas
Historia do Deseño Gráfico - Dende a orixe aos nosos días
Diseño Gráfico e Comunicación 1. ¿Qué é o deseño gráfico?
2. Ámbitos do deseño gráfico
4. Fundamentos do deseño
5. Deseño gráfico e comunicación
A Creatividade Gráfica 1. Noción de creatividade gráfica
2. Procesos de creación gráfica
3. O aspecto estético
Identidade Gráfica 1. Elementos básicos de unha identidade gráfica
2. Metodoloxía de unha identidade gráfica
3. Aplicacións de unha identidade gráfica