Metodoloxías
Traballos tutelados
Obradoiro
Descrición
Traballos tutelados:
estes proxectos realizados en grupo disporán de revisións semanais a través de M. Teams.

Obradoiro:
os alumnos solicitarán tutorías por correo electrónico que se realizarán a través de M. Teams.