Metodoloxías
Investigación (Proxecto de investigación)
Estudo de casos
Descrición
Realizarase un seguimento a nivel individual ou a grupos reducidos para resolver dúbidas sobre a materia, casos e traballos a realizar Se comunicará con antelación o lugar, data e hora