Temas Subtemas
1. Comprender e analizar a realidade existente e expoñelo das técnicas de representación que priorizan a capacidade de síntese e comunicación. - Representación sintética e analítica do territorio a través de esbozos, diagramas, diagramas, perspectivas, plantas e seccións, etc.
- Representación e análise do territorio a través de modelos reais e virtuais.
- Representación de información complexa e sectorial do territorio a través de blogs, plataformas, fotografías, videos, collages, etc.

2. Propoñer un programa estruturado e preparar propostas transformativas. - Programa de usos, desenvolvemento urbano e condicións básicas da operación transformadora.
3. Preparación de propostas, estratexias ou proxectos. - Plans estratéxicos.
- Plans especiais (reforma interna, protección, medioambiental, etc.)
- Planificación urbana.

4. Formalidade da proposta grupal e da proposta individual. - Proxectos urbanos.
- Proxectos de urbanización.
- Proxectos para o condicionamento do espazo exterior.