Metodoloxías
Proba práctica
Obradoiro
Descrición
Os grupos de alumnos deberán facer presentacións públicas dos traballos elaborados, derivados deles correccións colectivas, tanto no taller compartido con proxectos como no propio taller da materia. Ao final do 2º mes do curso, presentarase o traballo en grupo e comezarase o traballo individual.