Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Coñecementos e capacidades para organizar e dirixir empresas. AP9
AP10
BP6
BP13
BP15
CP11
Coñecementos e capacidades de estratexia e planificación aplicadas a distintas estruturas organizativas. AP10
AP13
BP2
BP3
BP4
CP3
Coñecementos de contabilidade financieira e de costes. AP12
BP2
CP1
CP8
Coñecementos de sistemas de información a dirección, organización industrial, sistemas productivos e loxística e sistemas de xestión de calidade. AP9
AP13
BP14
CP1
CP6
CP7
Coñecementos sobre métodos e técnicas del transporte e manutención industrial. AP10
AP13
BP13
BP14
CP1
CP3
CP9