Temas Subtemas
1. Xestión da cadea de suministro 1. Xestión da cadea de suministro
2. Sistemas de información xeográfica (GIS) 2. Sistemas de información xeográfica (GIS)
3. Métodos de ubicación de instalacions 3. Métodos de ubicación de instalacions
4. Deseño e xestión de almacens e inventarios 4. Deseño e xestión de almacens e inventarios
5. Transporte 5. Transporte
6. Planificación de rutas 6. Planificación de rutas