Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Entender a base neurobiolóxica na que se fundamentan os sistemas adaptativos, da que obteñen a súa estructura e funcionalidades AI4
AI5
Comprender aas características do coñecemento natural e a súa representación e coñecer o modo de razoar dos sistemas adaptativos e dos distintos métodos para a súa aprendizaxe AI4
AI9
BI8
BI10
Estudialo proceso fundamental de modelización dun sistema adaptativo AI4
AI9
BI4
BI5
BI8
BI10