Metodoloxías Descrición
Sesión maxistral Contidos periódicos da materia
Aprendizaxe colaborativa Comentarios de artigos científicos e realización de exercicios prácticos
Traballos tutelados Realización dun traballo sobre un dos temas da materia