Metodoloxías
Traballos tutelados
Aprendizaxe colaborativa
Descrición
Atencíon nas horas de tutoría para guiar a elaboración dos traballos en grupo.