Temas Subtemas
1. CONCEPTOS HISTÓRICOS E BÁSICOS DOS SISTEMAS ADAPTATIVOS 1.1 Evolución histórica e precursores.
1.2 Nacemento.
2. MODELOS 2.1 Proceso de Modelización.
2.2 Comparación entre o elemento biolóxico e o formal.
3. O COÑECEMENTO NATURAL E A SÚA REPRESENTACIÓN. 3.1 Características do coñecemento do mundo real.
3.2 Formas de representación do coñecemento.
4. RAZOAMENTO E APRENDIZAXE. 4.1 Modos de Razoamento.
4.2 Tipos de Aprendizaxe.
5. METODOLOXÍA EN SISTEMAS ADAPTATIVOS 5.1 Introducción.
5.2 Etapas da Metodoloxía.
6. APLICACIONS BÁSICAS DOS SISTEMAS CONEXIONISTAS 6.1 Consideracións previas.
6.2 Aplicacións.