Temas Subtemas
EEG e potenciais evocados. Introducción ao EEG
Realización de EEG e obtencion de potencias evocados auditivos
Rexistro extracelular Inclue a realización dun rexistro na cortiza somatosensorial.

Técnicas anestésicas, estereotaxicas
Tipos de electrodos
Identificación dun potencial de acción extracelular.
Resposta á estimulación sensorial

Rexistro intracelular Bases de electrofisioloxía intracelular
Rexistro intracelular nun modelo de rato virtual
Técnicas de análise Introducción as técnicas mais usuais no analise de datos electrofisioloxicos