Metodoloxías
Prácticas de laboratorio
Descrición
O profesor estará en todo momento guiando ós alumnos durante a realización das prácticas que farán eles mesmos.