Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Prácticas de laboratorio B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 Asistencia
Participación activa do alumno
Desenvolvemento no laboratorio
40
Simulación B1 B2 B4 B5 B6 B8 C6 Asistencia
Participación activa do alumno
Desenvolvemento no laboratorio
15
Recensión bilbiográfica B1 B2 B4 B5 B6 B8 B10 C6 Resolución dos problemas propostos
Claridade no traballo
Entrega en tempo
35
Sesión maxistral B1 B2 B4 B5 B6 B10 C6 Asistencia e participación 10
 
Observacións avaliación

Ao tratarse dunha asignatura práctica, consideramos imprescindible a asistencia e participación activa nas mesmas.