Metodoloxías Descrición
Simulación Realización de rexistro intracelular en modelos de rato virtual
Recensión bilbiográfica Resolución de exercicios prácticos que o alumno ten que realizar fóra do horario de clase
Sesión maxistral Clases iniciais de cada tema no que se explicarán as bases teóricas que a continuación servirán para facer as prácticas
Prácticas de laboratorio EEG
Potenciais evocados
Rexistro extracelular
Espectrofotometria
Microscopia confocal in vivo