Metodoloxías Descrición
Estudo de casos Examínanse a xurisprudencia de actualidade e interese
Lecturas O profesor recomenda lectura de libros e artigos xurídicos relevantes.
Presentación oral Os alumnos deberán participar nas actividades, simulacións e presentacións de carácter oral requeridos polos profesores que impartan sesiones presenciais.
Seminario Destacados profesores ou profesionais expoñen temas de actualidade ou importancia
Sesión maxistral Clase na que o protagonismo recae sobre a intervención do profesor
Solución de problemas O profesor ou os alumnos plantexan problemas xurídicos e buscan solución xurídicas razonadas.
Eventos científicos e/ou divulgativos Asistencia aos actos científicos ou divulgativos que os profesores aconsellen, así como, se fora o caso a facer os traballos, resumes, estudos de casos, etc. que se lles foran encomendados por parte do profesorado
Discusión dirixida O profesor guía aos alumnos no debate dunha cuestión xurídica de interese ou actualidade