Bibliografía básica

Utilizaranse sempre as fontes máis recentes e as últimas edicións dos manuais recomendados polos profesores

As recomendacións bibliográficas a seguir son as indicadas puntualmente por cada profesor da materia (módulo)
Bibliografía complementaria