Metodoloxías
Discusión dirixida
Estudo de casos
Presentación oral
Descrición
Os profesores están a disposición dos alumnos para lles apoiar na preparación das diversas actividades e resolverlles dúbidas.
A coordinadora de máster e a coordinadora do módulo resolven as dúbidas ou problemas que puntualmente podan presentarse aos alumnos
Os alumnos dispoñen, dentro do PAT, dun tutor que pode asesorarlles nos problemas e dúbidas de carácter xeral quepoidan ter.