Temas Subtemas
1. Contratos de distribución 1. Concesión
2. Franquicia.
3. Outros contratos de distribución.
2. Contratos do mercado bancario e financieiro 1. Os contratos de préstamo e crédito. Peculiaridades do dereito de consumo.
2. A regulación dos servicios de pago.
3, A compraventa internacional de mercaderías 1. A convención de Viena e o dereito uniforme
2. A práctica dos contratos de compraventa internacional
4. A arbitraxe internacional 1. A arbitraxe como mecanismo de resolución dos conflictos internacionais
2. Especial referencia á arbitraxe de inversións.