Bibliografía básica

Cada profesor recomendará e poñerá a disposición do estudante os materiais bibliográficos que necesita para o máximo aproveitamento das sesións.

Recoméndase aos estudantes, antes de comezar a cursar o módulo, que repasen os seus coñecementos en materia de contratos. Con este obxecto, poden empregar calqueira dos manuais que teñan utilizado a este efecto no Grao en Dereito ou nos Graos en ADE e Economía. Aos estudantes procedentes doutros Graos, recoméndaselle contactar co coordinador de módulo antes de que éste dea comezo.

Bibliografía complementaria