Metodoloxías
Estudo de casos
Traballos tutelados
Descrición
O profesor atenderá personalmente aos estudantes mentres estes desenvolvan as tarefas que se lles encarguen durante as sesións presenciais.
Así mesmo, estará dispoñible presencialmente para os estudantes nos horarios que se comuniquen aos alumnos, e sempre será accesible por medios electrónicos.

O traballo tutelado será proposto e seguido por un dos profesores do módulo. Este profesor estará encargado de seguir a evolución do estudante mentres realiza o traballo e de resolver as súas dúbidas. O contacto levarase a cabo preferentemente por correo electrónico.