Metodoloxías Competencias Descrición Cualificación
Estudo de casos A2 A3 A5 B3 B4 B6 C5 C6 C9 Exercicios coa resolución dos casos plantexados polo profesor 15
Traballos tutelados B1 B5 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B15 B17 C1 85
 
Observacións avaliación

As porcentaxes asignadas a cada tipo de avaliación poderán variar. O coordinador da materia dará aviso e explicará cómo se producirá a avaliación ao comezo da asignatura.

Polo que respecta ó alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo
parcial e dispensa académica de asistencia, a avaliación
consistirá no traballo tutelado exclusivamente, que terá un valor do 100% tanto en primeira oportunidade como en segunda oportunidade