Temas Subtemas
Tema I. O plan do proxecto. Estimación de custos.

Tema I. O plan do proxecto. Estimación de custos.

Tema II. A preparación do orzamento de custos Tema II. A preparación do orzamento de custos
Tema III. A calendarización de pagamentos
Tema III. A calendarización de pagamentos
Tema IV. O control dos Custos do proxecto Tema IV. O control dos Custos do proxecto