Metodoloxías
Solución de problemas
Solución de problemas
Descrición
Alumnos Presenciais:
Durante a realización dos casos prácticos atenderase durante a clase as dúbidas dos alumnos e no traballo a realizar polo alumno fóra de horario de clases, mediante tutorías personalizadas, a solicitude dos alumnos via e-mail (ver horario tutorías do Profesor), e/ou mediante as ferramentas informáticas proporcionadas pola Universidade.

Alumnos online:
No caso dos alumnos online realizaranse tutorías personalizadas ou en grupo para a resolución dos problemas expostos. Ben por solicitude do profesor, ben por solicitude do alumnado via e-mail.