Metodoloxías
Discusión dirixida
Presentación oral
Solución de problemas
Análise de fontes documentais
Estudo de casos
Descrición
O profesor organizará sesións de titoría individual e en grupo para clarificar e discutir os diferentes aspectos dos traballos e temas, profundar en contidos de maneira específica e resolver dúbidas.

Para o alumnado con recoñecemento de dedicación a tempo parcial e dispensa académica de exención de asistencia, acordarase ao inicio do curso un calendario específico de titorías compatible coa súa dedicación.