Resultados de aprendizaxe Competencias do título
Aprender a manexar os diferentes métodos de avaliación, diagnóstico e tratamento psicolóxico no campo aplicado da psicoloxía do envellecemento. AP1
AP2
AP3
BP1
BP2
Ser capaz de avaliar, interpretar e sintetizar adecuadamente a información procedente de técnicas de avaliación e diagnóstico psicolóxico AP1
AP2
AP3
AP4
BP1
BP2
BP3
BP4
BI1
CM1
CM2
Desenvolver e planificar unha intervención e tratamento integral desta enfermidade asociada ao proceso de envellecemento. AP1
AP2
AP3
BP1
BP2
BP3
CM1
CM2
Obter as habilidades necesarias para formar parte do equipo interdisciplinar que atende á persoa con demencia e lograr a maior calidade de vida posible ó longo da enfermidade. AI2
BP1
BP2
CM1
CM2